Pobierz LanPrint

 
Opis pliku db.ini
[DB]
USERNAME=root - nazwa użytkownika bazy danych
DATABASE=lanprint - nazwa bazy
SERVER=localhost - adres serwera
PASSWORD= - hasło
PORT=COM1 - port na którym zainstalowano drukarkę
POSID=1 - identyfikator stanowiska, stosowane w przypadku posiadania większej ilości podłączonych fiskalnych drukarek sieciowych
[INPUT]
TYPE=DB - źródło danych, DB - baza danych, FILE - plik
FILE_PATH=Przykladowy_Paragon.txt - ścieżka do pliku wejściowego
 
Przykładowy paragon:
<NAGLOWEK>
<USERKASY>Adam</USERKASY>
<IDKASY>Adam</IDKASY>
</NAGLOWEK>
<POZYCJE>
<POZYCJA>
<NAZWA>Jabłka</NAZWA>
<ILOSC>2</ILOSC>
<CENA>11,67</CENA>
<VAT>23</VAT>
<KODVAT>A</KODVAT>
<JM>szt</JM>
</POZYCJA>
<POZYCJA>
<NAZWA>Gruszki</NAZWA>
<ILOSC>1</ILOSC>
<CENA>49,32</CENA>
<VAT>23</VAT>
<KODVAT>A</KODVAT>
<JM>szt</JM>
</POZYCJA>
</POZYCJE>